Kasvattajana olen sitä mieltä, että kasvattaminen ei saa olla harkitsematonta koiramäärän lisäämistä; en teetä koirallani pentuja sen takia, että se on ”kiva” koira tai että haluan pennut juuri sillä omalla koirallani. Kasvattaminen tarkoittaa minulle toteuttamieni yhdistelmien tarkkaa harkintaa. Ennen lopullista päätöstä tutustun tarkoin koirien sukutauluihin, kartoitan suvussa mahdollisesti esiintyvät perinnölliset sairaudet, tarkkailen rodun populaation tilannetta, kiinnitän huomiota sukusiitosprosentteihin, sukukatokertoimiin ja koirien rodunomaisuuteen. Kasvatustyölläni on myös selkeä tavoite ja päämäärä.


Terveys ja rodunomainen luonne ja käyttöominaisuudet ovat minulle ne tärkeimmät painopisteet, joihin tähtään kasvatustyössäni. Tämän lisäksi ei kuitenkaan sovi unohtaa myöskään rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa. Pelkkää ulkomuotojalostusta en kuitenkaan suosi millään muotoa.


Kaikki jalostukseen käyttämämme koirat testataan terveyden osalta. Kääpiöpinserin jalostuksessa pakollisia testattavia ovat polvet ja silmät. Suomenajokoirakin on nykyisin PEVISAssa eli Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa. PEVISAn mukaan ajokoirapentueen vanhemmilla tulee toisesta pentueesta alkaen olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Pentujen rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D. Tämän lisäksi kasvattajan on hyvä olla tietoinen siitä, onko koira ataksian kantaja vai ei.


Luonneominaisuuksiltaan ihanteellinen kääpiöpinseri on mielestäni itsevarma, ystävällinen ja aktiivinen koira. Suomenajokoirissa arvostan metsästysintoa sekä rauhallista ja ystävällistä luontoa. Kumpikaan rotu ei saa osoittaa aggressiivisuutta.

 

 

Copyright © Kennel Mehtäpirun | All Rights Reserved |